Toimintamme


TOIMINTAMME

Mitä malminetsintä on?

Malminetsintä on uusien taloudellisesti hyödynnettävien metalli- ja mineraaliesiintymien etsimistä. Sitä tekevät geologit, joilla on käytössään monenlaisia työmenetelmiä. Näihin kuuluvat mm. geofysikaaliset tutkimukset, joita voidaan tehdä joko maanpinnalta tai ilmasta käsin, maa-ja kallioperänäytteenotto sekä maanpinnan alle ulottuva kallioperäkairaus.

Kuparilla ja nikkelillä on tärkeä rooli ympäristön kannalta kestävien energianlähteiden tuottamisessa. Sähköautojen akkujen ja uusiutuvaa energiaa tuottavien tuotantolaitosten rakentaminen ovat lisänneet kuparin ja nikkelin kysyntää merkittävästi.

Malminetsintäprosessi

Malminetsintä saattaa olla aikaa vievä prosessi, jossa on vain pieni onnistumismahdollisuus. Malminetsintäprosessi, metallien löytäminen ja kaivoshankkeen luvittaminen saattavat kestää yli 20 vuotta, sillä harvat hankkeet läpäisevät kaikki tarkasti suoritetut, ja siksi aikaa vievät tutkimusvaiheet. Yhtiö noudattaa koko tämän prosessin ajan tiukkoja standardeja jotka ohjaavat yhtiön toimia ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen liittyen.

Malminetsintä aloitetaan tekemällä alustavia tutkimustöitä, kuten geologista kartoitusta sekä vähäisten kivi- ja maaperänäytteiden keruuta. Joskus geologit katsovat myös tarpeelliseksi selvittää kallioperän fyysisiä ominaisuuksia, joita voidaan selvittää tekemällä geofysikaalisia mittauksia joko maastossa tai ilmasta käsin. Yhtiö voi tehdä varausilmoituksen alueella jolla se tekee näitä alustavia tutkimustöitä.

Varausilmoitus antaa yhtiölle aikaa tutkia aluetta ja antaa etuoikeuden hakea alueelle malminetsintälupaa, mikäli alustavat tutkimukset antavat lupaavia tuloksia. Malminetsintälupaa haetaan Tukesilta. Malminetsintäprojektin toimiedellytysten arviointi yhteiskunnallisesta ja ympäristönäkökulmasta on tärkeä osa varausaikana tehtävää selvitystyötä.

Malminetsintälupa mahdollistaa tarkemman malminetsintätyön, kuten kallioperäkairauksen. Tällöin syvältä kallioperästä kerätään kivinäytteitä kairaamalla kallioon alle 10 cm halkaisijaltaan oleva reikä. Näitä kairareikiä kairataan kerrallaan muutama, jonka jälkeen geologit arvioivat esiintyykö alueella riittävän paljon ja riittävän suuria pitoisuuksia haluttuja metalleja. Kallioperäkairausta harkitaan vasta siinä vaiheessa, kun muusta tutkimusaineistosta on saatu riittävästi viitteitä etsinnän kohteena olevien metallien esiintymisestä.

Kuvakaappaus Tukesin verkkosivulta

MALMINETSINTÄPROJEKTIEN ETENEMISEN AIKAJANA

ITÄ-LAPPI:

Marraskuu 2019: Lunkkauksen ja Savukosken varausilmoitukset hyväksytty 

Tammikuu 2020: Yleisötilaisuudet Pelkosenniemellä ja Savukoskella 

Kesä 2020: Geologista kartoitusta ja geofysikaalinen lentomittaus Pelkosenniemellä ja Savukoskella 

Marraskuu 2020: Käyläselän varausilmoitus hyväksytty

Joulukuu 2020: Reposelkä 1, 2 ja 3  sekä Mukkavaara 1 ja 2 malminetsintälupahakemukset jätetty Tukesille (Pelkosenniemi, Savukoski)

Helmikuu 2021: Yleisötilaisuudet Savukoskella, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Kemijärvellä

Toukokuu 2021: Tukes myöntää malminetsintäluvat (Reposelkä 1, 2 ja 3, Mukkavaara 1 ja 2) Pelkosenniemellä ja Savukoskella

Kesäkuu 2021: Geologinen kartoitusohjelma Itä-Lapissa ja Lounais-Lapissa alkaa 

Kesäkuu 2021: Yleisötilaisuudet Pelkosenniemellä ja Savukoskella 

Elokuu 2021: Geofysikaalisia lentomittauksia Pelkosenniemellä ja Savukoskella 

Syyskuu 2021: Lunkkauksen ja Savukosken varausilmoitukset raukeavat 

Syyskuu 2021: Pyytövaara, Rahkavaara, Sadinvaara, Siulionpalo, Murtoselkä, Reposelkä 4,5 ja 6 malminetsintälupahakemukset jätetty Tukesille (Pelkosenniemi ja Savukoski). 

Lokakuu 2021: Geofysikaalisia maastomittauksia Reposelkä malminetsintälupa-alueella 

Marraskuu 2021: Pohjamoreeninäytteenottoa Reposelkä malminetsintälupa-alueella 

Helmikuu 2022: Yleisötilaisuus Pelkosenniemellä 

Helmikuu 2022: Kallioperäkairausta 

Lokakuu 2022: Kallioperäkairausta Mukkavaaran malminetsintälupa-alueella Savukoskella 

Lokakuu 2022: Tukes myöntää malminetsintäluvat Reposelkä 4 ja Sadinvaara 1 (Pelkosenniemi) 

Marraskuu 2022: Kallioperäkairausta Mukkavaaran malminetsintälupa-alueella Savukoskella 

Joulukuu 2022: Kallioperäkairausta Mukkavaaran malminetsintälupa-alueella Savukoskella ja Reposelän malminetsintälupa-alueella Pelkosenniemellä 

Tammikuu 2023: Kallioperäkairausta Reposelän malminetsintälupa-alueella Pelkosenniemellä 

Kesäkuu 2023: Reposelkä 1, Reposelkä 2, Reposelkä 3, Reposelkä 4 ja Mukkavaara 1 malminetsintälupa-alueiden rauettaminen. Mukkavaara 2 malminetsintälupa-alueen osittainen rauettaminen. Reposelkä 5 ja Reposelkä 6 malminetsintälupahakemusalueiden peruuttaminen. 

Heinäkuu 2023: Geologinen kartoitusohjelma Mukkavaara 2, Pyytövaara ja Pyytövaara 2 malminetsintälupa- ja lupahakemusalueilla.

Lokakuu 2023: Avoimet tilaisuudet Pelkosenniemellä ja Savukoskella.

Joulukuu 2023: Tukes myöntää malminetsintäluvat Pyytövaara, Pyytövaara 2 ja Rahkavaara –alueille.

KESKI-LAPPI:

ISOPALO (MJ7) yhteistyöprojekti Magnus Mineralsin kanssa:
Magnus Minerals yhteyshenkilö: Juho Haverinen +358 46 632 0130
https://www.magnusminerals.fi

Tammikuu 2021 – Sopimus allekirjoitettu Magnus Minerals Oy:n kanssa

Tammikuu 2021 – Geofysiikan mittauksia Isopalon alueella

Heinäkuu 2021 – Tukes myöntää Isopalon malminetsintäluvan

Tammikuu 2022 – Avoin tilaisuus Sattasessa

Tammikuu 2022 – Kolmen viikon kallioperäkairausprojekti Isopalon alueella

Helmikuu 2022 – Geofysiikan mittauksia alueella

Heinäkuu 2022 – Magneettisuusmittauksia dronella

Helmikuu 2023 – Kuuden viikon kallioperäkairausprojekti alueella

Heinäkuu 2023 – Geofysiikan mittauksia alueella

Heinäkuu 2023  – Geologista kenttätutkimusta alueella 

Syyskuu 2023  Tilaisuus Sattasessa maanomistajille

Marraskuu 2023 Avoin tilaisuus Sattasessa

Tammikuu 2024 Kallioperäkairausprojekti alueella 15.4.2024 saakka

——————–

MJ1-MJ2, yhteistyöprojekti Magstar Miningin kanssa:
Magstar Mining yhteyshenkilö: Juho Haverinen +358 46 632 0130
https://www.magstarmining.fi 

Tammikuu 2022 – Sopimus allekirjoitettu Magstar Mining Oy:n kanssa. 

Heinäkuu 2022: Geofysiikan mittauksia Maaninkijoki 1 ja 2 alueilla 

Heinäkuu 2022: Tukes myöntää Maaninkijoki 2 malminetsintäluvan 

Elokuu 2022: Magneettisia mittauksia dronella Maaninkijoki 1 ja 2 alueilla 

Elokuu 2022: Geologista kenttätutkimusta Maaninkijoki 1 ja 2 alueilla 

Marraskuu 2022: Tukes myöntää Maaninkijoki 1 malminetsintäluvan 

Tammikuu 2022: Geofysiikan mittauksia Maaninkijoki 1 alueella 

Heinäkuu 2023: Geofysiikan mittauksia Maaninkijoki 1 ja 2 alueilla 

Elokuu 2023: Geologista kenttätutkimusta Maaninkijoki 1 and Maaninkijoki 2 alueilla.

Lokakuu 2023: Geofysikaalisia maastomittauksia Pyytövaara, Pyytövaara 2 ja Rahkavaara malminetsintälupahakemusalueilla.

Marraskuu 2023: Avoin tilaisuus Sattasessa.

Tammikuu 2024: Kallioperäkairausprojekti Maaninkijoki 1 -malminetsintälupa-alueella.

——————–

SODANKYLÄ-projektit: (100% FQM)

Syyskuu 2023: Posto, Ilmakki and Puolakkavaara malminetsintälupahakemukset Sodankylässä jätetty Tukesille.

Huhtikuu 2024: Ilmakin malminetsintälupahakemus perutaan kokonaan ja Poston hakemusaluetta supistetaan. Alueen nimi vaihtuu Mataraksi.

Huhtikuu 2024: Geofysiikan mittauksia Mataran malminetsintälupahakemusalueella.

Toukokuu 2024:  Kenttäkartoitusta Mataran ja Puolakkavaaran malminetsintälupahakemusalueilla. Avoimet tilaisuudet alueilla .

Kesäkuu 2024: Kenttäkartoitusta Mataran ja Puolakkavaaran malminetsintälupahakemusalueilla.

RAUETETUT ALUEET: 

Heinäkuu 2020: Pisa varausilmoitus hyväksytty Peräpohjan alueella

Syyskuu 2020: Geologista kartoitusta Peräpohjan alueella

Huhtikuu 2021: Tapaamisia Lounais-Lapin kuntien ja kaupunkien kanssa

Kesäkuu 2021: Geologinen kartoitusohjelma Itä-Lapissa ja Lounais-Lapissa alkaa

Marraskuu 2021: Peuranpalo North, Peuranpalo East, Peuranpalo South, Vähäjoki ja Salaneuvos malminetsintälupahakemukset jätetty Tukesille (Tervola)

Helmikuu 2022: Geofysikaalisia maastomittauksia Tervolassa

Toukokuu 2022: Yleisötilaisuus Tervolassa

Kesäkuu 2022: Geologinen kartoitusohjelma Tervolassa alkaa

Kesäkuu 2022: Geofysikaalinen lentomittaus Tervolassa

Syyskuu 2022: Malminetsintälupahakemuksista Vähäjoki ja Salaneuvos luopuminen

Toukokuu 2023: Geologinen kartoitus- ja näytteenotto-ohjelma alkaa, sekä avoin tilaisuus pidetään Tervolassa.

Kesäkuu 2023: Geologinen kartoitus- ja näytteenotto-ohjelma Tervolassa.

Huhtikuu 2024: Peurapalo North, Peurapalo South ja Peurapalo East malminetsintälupahakemukset perutaan kokonaan.