Kestävä Kehitys


Lähestymistapamme

Olemme sitoutuneet tekemään malminetsintää tavalla, joka on vastuullista, turvallista ja avointa. Meidän tavoitteemme on sisällyttää sosiaaliset, ympäristö- ja turvallisuus näkökulmat kaikkiin toimintatapoihimme. Ymmärrämme, että tavoitteemme saavuttaminen vaatii jatkuvaa uuden oppimista ja kehittymistä – olemme valmiita siihen.

Inmet Finland Oy on asettanut itselleen korkeat sisäiset terveys- ja turvallisuusstandardit. Yhtiö pyrkii noudattamaan kansainvälisesti tunnettuja ISO 14001 standardeja sekä ’Equator Principles’ -periaatteita, jotka ohjaavat yhtiön toimia ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen liittyen.

Sitoumuksemme

Sosiaalinen vastuu

Inmet Finland Oy toimii vastuullisesti ja avoimesti. First Quantum Minerals -konsernin periaatteisiin kuuluu toimintaympäristömme paikallisyhteisöjen tukeminen ja hyödyttäminen. Tavoitteemme on, että työmme ja valintamme tukevat paikallisia palveluita ja ihmisiä.

Pyrimme vähentämään malminetsintätöistä aiheutuvia mahdollisia negatiivisia vaikutuksia kuulemalla niitä tahoja (mm. maanomistajat, paliskunnat, muut elinkeinot, paikalliset ihmiset) joihin toimintamme vaikutukset kohdistuvat. Uskomme, että kuuntelemalla ja ajoissa asioista keskustelemalla voimme löytää kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Otathan rohkeasti meihin yhteyttä. Kaikki palaute on tervetullutta.

Inmet Finland Oy on osa Kestävän kaivostoiminnan verkostoa. Viimeisin julkaistu yhteiskuntavastuuraporttimme löytyy täältä.

Ympäristövastuu

Kannamme huolta luonnon monimuotoisuudesta ja sen säilymisestä myös seuraaville sukupolville. Suunnittelemme ja toteutamme tutkimustoimintaamme tavalla, joka ottaa huomioon alueen luontoarvot sekä pyrkii vähentämään ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia. Hyödynnämme uusimpia ja vastuullisimpia teknologisia ratkaisuja tutkimustoiminnassamme ja haluamme oppia uusia parempia tapoja toimia. Ymmärrämme, että toimintamme on toteutettava tavalla, joka mahdollistaa jokaiselle luonnosta nauttimisen – nyt ja tulevaisuudessa.

Työturvallisuus ja terveys

Inmet Finland Oy on asettanut itselleen korkeat terveys- ja turvallisuusstandardit, joiden tavoitteena on reilusti ylittää lain määräämät vähimmäismääräykset. Vaadimme ja valvomme, että yhteistyökumppanimme toimivat myös näiden standardien mukaisesti.

Yhtiö pyrkii noudattamaan kansainvälisesti tunnettuja ISO 14001 standardeja sekä ’Equator Principles’- periaatteita, jotka ohjaavat yhtiön toimia ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen liittyen.

YHTEISTYÖKUMPPANIMME

Paikalliset yhteistyökumppanimme, joita ovat muun muassa:

Kuljetus VH Heikkilä
SEO
Kuukiuru
Loma-Joosula
Tuovirengas
ETRA
Palsatech
Pohjois-Suomen Betoni-ja Maalaboratorio
Geologian Tutkimuskeskus
Geopool
Moreenityö Mäcklin
GRM-Services
Radai
Norse Diamond Drilling
Kati

VASTUULLINEN TOIMINTA MAAILMALLA

First Quantum Minerals -konserni kokee velvollisuudekseen hyödyntää luonnonvaroja vastuullisesti samalla tukien paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä.

Kestävän toiminnan strategiamme ohjaa kaikkea toimintaamme.

Lue lisää.